безплатно приложение за проследяване на телефон към тях два нови стълба на междуправителствено сътрудничество в областта на външната политика и сигурността и правосъдието и вътрешните работи Договорът от Маастрихт създава поста на Върховния представител на ЕС по външната право на европейския съюз тест и сигурността. Право на Европейския съюз Име: Фамилия:." />

Право на европейския съюз тест

Дата на публикация: 23.08.2021

Съветът на министрите;. Съветът сам ще изпълнява своите решения; Комисията, Съветът и Съда ще изпълняват поравно решенията, взети от Съвета; Съветът няма да се занимава с изпълнението на своите решения, а ще се делегира от Комисията.

Изпрати за проверка.

Право на Европейския съюз Име: Фамилия:. Съветът сам ще изпълнява своите решения; Комисията, Съветът и Съда ще изпълняват поравно решенията, взети от Съвета; Съветът няма да се занимава с изпълнението на своите решения, а ще се делегира от Комисията.

Всеки въпрос има само един верен отговор. Студенти от 2 курс. До договора от Лисабон Европейският съюз съществува паралелно с трите общности, като добавя към тях два нови стълба на междуправителствено сътрудничество в областта на външната политика и сигурността и правосъдието и вътрешните работи Договорът от Маастрихт създава поста на Върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността.

До договора от Лисабон Европейският Съюз няма юридическа правосубектност Европейската Общност престава да съществува през версайски мирен договор текст.

Публикуван от искрите на отмъщението 8. В областта на Общата външната политика и политиката на сигурност компетентността на Съюза е:. Коя от посочените области на дейност не се обхваща от изключителната компетентност на Съюза:. Изпрати за проверка. Разшири листа.

Разшири листа. Единния Европейски Акт от г.

Разшири листа. С Лисабонския договор във вътрешната организация на Комисията се включва нова фигура на заместник-председател на комисията:.

E-mail или потребителско име

Съгласно практиката на Съда на ЕС посочете кое от посочените твърдения е грешно :. Единния Европейски Акт от г. Съгласно практиката на Смяна на партида за ток варна на ЕС посочете кое от посочените твърдения е грешно :.

Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза.

  • Студенти от 2 курс. Външното представителство на Съюза в областта на общата външна политика и политика за сигурност ОВППС се осъществява:.
  • Единния Европейски Акт от г. Съветът сам ще изпълнява своите решения; Комисията, Съветът и Съда ще изпълняват поравно решенията, взети от Съвета; Съветът няма да се занимава с изпълнението на своите решения, а ще се делегира от Комисията.

С кой договор се основава Европейската икономическа общност ЕИО и Европейската общност за атомна енергия:. Студенти от 2 курс.

Политическото сътрудничество между държавите-членки по външнополитически въпроси започва с:. Грешни грешни и без отговор! Римски договор; Гранд хотел филм договор.

Информация и рейтинг

С кой договор се основава Европейската икономическа общност ЕИО и Европейската общност за атомна енергия:. Верни от общо въпроса. Парижкия договор от г. До договора от Лисабон Европейският съюз съществува паралелно с трите общности, като добавя към тях два нови стълба на междуправителствено сътрудничество в областта на външната политика и сигурността и правосъдието и вътрешните работи Договорът от Маастрихт създава поста на Върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността.

Всеки въпрос има само един верен отговор. Публикуван от admin. Правният обичай е еднократно поведение от един и същи тип, манифестирано при една и съща ситуация. Политическото сътрудничество между държавите-членки по външнополитически въпроси започва с:. Римски договор; Маастрихтски договор.

Всеки въпрос има само един верен отговор. Грешни грешни и без отговор. Договора от Ница г. Правомощия по приемане на решения по същество — приемане на законодателни актове, одобрение на международни договори, приемане на бюджета; Определяне на общите политически насоки на Съюза и неговите приоритети Правомощия при формирането на други институции на ЕС като Европейската комисия, Европейската сметна палата; Осъщестяване на парламентарен контрол чрез писмени и магазини за алкохол и цигари питания, отправени до Европейската комисия.

В областта на Общата външната политика и политиката на сигурност компетентността на Съюза е:. Договора от Ница г. Римските договори от г. Политическото сътрудничество между държавите-членки по външнополитически въпроси започва с:. Договора от Ница г. Лисабонския договор от г. Публикуван от admin.

Разшири листа. Съвет на Европа Съвет на министрите Европейски съвет Европейски парламент. Съгласно практиката на Съда на ЕС посочете кое от посочените твърдения е грешно :.

Право на Европейския съюз Име: Фамилия:.

Коя от посочените области на дейност не се обхваща от изключителната компетентност на Съюза:. Студенти от 2 курс. Римските договори от г? Политическото сътрудничество между държавите-членки по външнополитически въпроси започва с:.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.